Privaatsustingimused

HARMOONIA ÄPI privaatsustingimused ja andmete töötlemine

www.restoranharmoonia.ee tellimiskeskkond, mis asub lingil https://www.foodbooking.com/api/fb/v9_d8b (KOHVIK HARMOONIA OÜ), edaspidi “HARMOONIA ÄPP”, on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja äpi kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE Harmoonia Äpi isikuandmete vastutav töötleja on Kohvik Harmoonia OÜ (registrikood 11497469)asukohaga Tallinna tn 5 Viljandi Viljandimaa 71020 MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE:

nimi, telefoninumber, e-posti aadress

✓ kauba kohaletoimetamise aadress;

✓ ostetud kaupade sisu ja erisoovid;

✓ kaupade ja teenuste maksumus ( samuti ostuajalugu);

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja kullerteenuse osutamisega seonduvaid küsimusi. Harmoonia Äpi kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. ÕIGUSLIK ALUS Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE Isikuandmed edastatakse Harmoonia ÄPI klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Kohvik Harmoonia OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. TURVALISUS JA ANDMETE LIGIPÄÄS Isikuandmeid hoitakse turvalistes serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi Harmoonia Äpi ostukorvis. Klient saab need andmed seal igal hetkel kustutada. Kohvik Harmooniale jääb alles vaid tellimuste ajalugu. NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE Harmoonia Äpist tellimisega annab klient nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, kliendil on õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel meiliaadressil info@restoranharmoonia.ee SÄILITAMINE Ostuajalugu säilitatakse kaheks aastat. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. KUSTUTAMINE Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. ÜLEKADMINE E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele. OTSETURUSTUSTEATED E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. VAIDLUSTE LAHENDAMINE Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel kasutades e-mail: info@restoranharmoonia.ee või telefonil 5204083). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)